پروژه های پژوهشی
پروژه های پژوهشی
پروژه های پژوهشی
 • 1395/2/12 يكشنبه پروژه های پژوهشی
  پروژه های پژوهشی شرکت پالایش گاز پارسیان
  ردیف عنوان پروژه وضعیت
  ۱ طراحی سیستم پایش خوردگی برای واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان پایان یافته
  ۲ ارزیابی پیامد حوادث در واحد های فرایندی پالایشگاه پارسیان  پایان یافته
  ۳ بررسی شرایط عملیاتی سیستم فلر HP پارسیان 2 با دیدگاه مرور طراحی و مخاطرات راهبری پایان یافته
  ۴ ارزیابی ریسک و بررسی زیر ساخت های چرخه عمر سیستمهای ایمنی ابزار دقیق (SIS) فرآیند در پالایشگاه گاز پارسیان پایان یافته
  ۵ طراحی و ساخت  منحرف کننده باد شامل نازل و پره های متحرک بر روی فلر جهت جلوگیری از تماس مستقیم شعله در حال اجرا
  ۶  پتانسیل سنجی پروژه های مکانیسم توسعه پاک (CDM) در پالایش گاز پارسیان در حال اجرا
  ۷ انتگراسیون حرارتی و ارتقاء راندمان انرژی در واحدهای 400 و 500 پالایشگاه گاز پارسیان در حال اجرا
  ۸ ساخت نانو سیالات به منظور افزایش فوق العاده بازده انتقال گرما در سیکل روغن تبادلگرهای گرمایی واحد 400 پالایشگاه گاز پارسیان در حال اجرا


مجری سایت : شرکت سیگما