آمار سایت
تعداد بازديد اين صفحه: 64741
تعداد بازديد از سايت: 75709431
تعداد بازديد زيرپورتال: 535243
اين زيرپورتال امروز: 821
در امروز: 88487
اين صفحه امروز: 49
نظرسنجی
مناقصات و مزایده ها
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9540026 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل ، جهت حضور در مناقصه اعلام آمادگی نمایند . 
1396/6/27 دوشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9640027 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می¬آید در صورت تمایل ، جهت حضور در مناقصه اعلام آمادگی نمایند. 
1396/6/27 دوشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9640028 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می¬آید در صورت تمایل ، جهت حضور در مناقصه اعلام آمادگی نمایند. 
1396/6/27 دوشنبه 
 
تجدید آگهی فراخوان مشاوره 9504 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و فنی و مالی به مشاور واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به ارسال مدارک ذیل اقدام نمایند. 
1396/5/30 دوشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9540083 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می¬آید در صورت تمایل ، جهت حضور در مناقصه اعلام آمادگی نمایند . 
1396/5/29 يكشنبه 
 
آرشيو آگهي و مناقصات


مجری سایت : شرکت سیگما