آمار سایت
تعداد بازديد اين صفحه: 95519
تعداد بازديد از سايت: 130549145
تعداد بازديد زيرپورتال: 865256
اين زيرپورتال امروز: 420
در امروز: 13570
اين صفحه امروز: 5
نظرسنجی
مناقصات و مزایده ها
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 97/09 - تعمیر تیوب باندل های کولر هوایی  
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.  
1397/8/21 دوشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 3006897065-M ( شیرهای توپی ساخت داخل ) 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/8/21 دوشنبه 
 
تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 97/08 - تعمیر اساسی توربین ZORYA 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.  
1397/7/30 دوشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9740009 - FILTER ELEMENT AIR INTAKE FOR GAS TURBINE ساخت داخل 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/7/22 يكشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9740008- filter element ساخت داخل 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/7/22 يكشنبه 
 
آرشيو آگهي و مناقصات


مجری سایت : شرکت سیگما