آمار سایت
تعداد بازديد اين صفحه: 100260
تعداد بازديد از سايت: 136431362
تعداد بازديد زيرپورتال: 916663
اين زيرپورتال امروز: 184
در امروز: 9433
اين صفحه امروز: 7
نظرسنجی
مناقصات و مزایده ها
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 01/98 - پیمان تهیه، طبخ، بسته‌بندی، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.  
1397/10/29 شنبه 
 
آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 09/97 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.  
1397/10/2 يكشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9700072-S  
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/9/24 شنبه 
 
تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9640061-R  
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/9/24 شنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9740015-R  
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/9/19 دوشنبه 
 
آرشيو آگهي و مناقصات


مجری سایت : شرکت سیگما