صفحه اصلی > مناقصه و مزایده > مناقصات تامین کالا شماره فراخوان

عنوان فراخوان

شرح

آخرین مهلت ارسال اسناد

دریافت اسناد

2000092416000033 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام اصلاحات دودکش توربوکمپرسور تقویت فشار به صورت تامین کالا و اجرا 1400/04/24 دانلود
2000092416000032 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید سرامیک بال تولید داخل 1400/04/23 دانلود
2000092416000030 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید چسب بلزونا 1400/04/19 دانلود
2000092416000027 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی SPARE PART " FISHER "     1400/04/20 دانلود
2000092416000026 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی P/F UPS “CHLORIDE” 1400/04/20 دانلود
2000092416000025 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی QUICK EXHAUST VALVE VERSA ,SOLENOID VALVE ASCO,… 1400/04/20 دانلود
2000092416000023 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیات ساختمان( اماکن صنعتی و غیر صنعتی) 1400/04/12 دانلود
2000092416000014 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید میز اداری و تحریر و ... 1400/03/04 دانلود
2000092416000013 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی Global Valve & Strainer 1400/03/04 دانلود
2000092416000012 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی قطعات یدکی شیرآلات صنعتی P/F ORBIT VALVE 1400/03/04 دانلود
2000092416000011 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی سرامیک بال ساخت داخل 1400/03/04 دانلود
2000092416000010 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی فیلتر المنت Filter element 1400/03/22 دانلود
2000092416000009 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ایجاد تاسیسات آب زدایی از میعانلت دریافتی پارسیان 2 1400/03/22 دانلود
2000092416000001 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی سیلیکاژل  SILICAGEL TYPE WS & H 1400/03/22 دانلود
2000092416000017 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 1400/03/22 دانلود
2000092416000003 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید تجهیزات کامپیوتری 1400/02/11 دانلود
2000092416000002 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران کولر گازی دو تکه (اسپیلت ) 1400/02/11 دانلود
2099092416000056 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران SOFT STARTER 1400/02/16 دانلود
2099092416000053 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران BONNET GASKET GRAPHITED , SPIRAL 1400/01/08 دانلود
2099092416000050 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید متانول تولید داخل 1399/12/25 دانلود
2099092416000049 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران Trailer Monitor With Foam Tank 1399/12/18 دانلود
2099092416000048 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران BODY KV 1399/12/18 دانلود
2099092416000047 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران  SPARE PART P.REGULATOR & TRANSMITTER "FISHER" 1399/12/18 دانلود
2099092416000046 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران هوز آتش نشانی  HOSE FIRE FIGHTING   1399/12/18 دانلود
2099092416000045 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خريد و نصب پروژکتورهای LED و متعلقات 1399/12/18 دانلود
2029092416000044 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ساخت orbit valve 1399/12/4 دانلود
2099092416000036 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران فوم آتش نشانی 1399/11/18 دانلود
2099092416000022 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران Trailer Monitor With Foam Tank 1399/09/15 دانلود
2099092416000024 گهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران خرید آهن آلات 1399/09/15 دانلود
2099092416000025 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران PNEUMATIC SINGLE ACT ACTUATOR 1399/09/15 دانلود
2099092416000026 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران BODY KV  1399/09/15 دانلود
2099092416000027 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران FILTER ELEMENT 1399/09/15 دانلود
9900016 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران BODY KV 1399/06/25 دانلود
9940004 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران FILTER ELEMENT 1399/06/26 دانلود
3006899025 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران PNEUMATIC SINGLE ACT ACTUATOR 1399/06/25 دانلود
3031899027 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران Trailer MonitorWith Foam Tank 1399/06/25 دانلود
9740015 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT “ABB” 1399/04/29 دانلود
3031899015 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خريد لباس و دستكش عملياتي آتش نشاني 1399/04/29 دانلود
9800112 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران كربن مولکولارسيو 1399/03/31 دانلود
9640024 تجدید فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران قطعات یدكي كمپرسور(DRESSER RAND )  1399/03/31 دانلود
3006897016 فراخوان عمومي تجدید ارزیابي كيفي مناقصه گران شيرآلات كنترلي سایز 6 و 12 اینچ (ساخت داخل) 1399/03/31 دانلود
3006898027 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران GLOBE/CHECK/PSV VALVE & STRAINER (توليد داخل) 1399/03/31 دانلود
3019897085 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کولر گازی اسپیلت 1399/03/10 دانلود
3011895002 آگهي تجدید فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران BALL VALVE “COOPER CAMERON“ 1399/01/03 دانلود
9740012 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران SPARE PART PRESS REGULATOR & TRANSMITTER "FISHER" 1398/12/7 دانلود
9740033 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT GEC "ALSTOM" 1398/12/7 دانلود
3034898047 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید، نصب و راه اندازی پروژکتورهای LED 150W درایو مستقل و متعلقات 1398/11/29 دانلود
9740062 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران SPARE RART QUICK EXHAUST & SOLENOID VALVE " VERSA,ASCO 1398/11/28 دانلود
9640061 تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS 400 AC "CHLORIDE" 1397/11/28 دانلود
3006897016 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران شیرآلات کنترلی 6 و 12 اینچ - ساخت داخل 1398/11/28 دانلود
9840032 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران فیلتر المنت ساخت داخل FILTER ELEMENT 1398/11/26 دانلود
9640020 تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F FOR GAS COMPRESSOR SUMY 1398/11/10 دانلود
3002898041 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید دستگاه ویسکومتر و اندازه گیری نقطه اشتعال و متعلقات 1398/09/25 دانلود
3006896034 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران کابل حرارتی ضد انفجار 1398/08/02 دانلود
9740041 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران سیلیکاژل 1398/08/02 دانلود
3011895002 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران BALL VALVE COOPER CAMERON 1398/06/31 دانلود
9640010 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران INSTRUMENT & CONTROL SYS . DIESEL "CUMMINS" 1398/06/30 دانلود
9740015 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT "ABB"  1398/06/27 دانلود
9640068 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS BATHERY CHARGER "AEG" & "SAFE" 1398/06/13 دانلود
9840026 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران فوم آتش نشانی AFFF 1398/06/28 دانلود
9740040 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT TRANSFER OIL - روغن حرارتی ترمینول 66 ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دانلود
9740012 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران  SPARE PART PRESS.REGULATOR "FISHER" 
1398/03/23 دانلود
9640062 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F QUICK EXHAUST VALVE ,SOLENOID VALVE "VERSA,ASCO" 1398/03/23 دانلود
3025898011 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران تجهیزات شبکه
1398/03/25 دانلود
9640068 تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS BATHERY CHARGER AEG & SAFT 1398/02/31 دانلود