صفحه اصلی > معرفی شرکت > معرفی مدیران 

مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان

  نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سیفی

  سمت: مدیر عملیات

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس احمد باهوش

 سمت: مدیر مهندسی و توسعه

 

   

  نام و نام خانوادگی: بهادر چنگیزی

  سمت: مدیر منابع انسانی

 

نام و نام خانوادگی: عبدالامیر مجلی ثامری

سمت: ذیحساب و مدیر امور مالی

 

   

  نام و نام خانوادگی: مهندس کیانوش پاک ضمیر

  سمت: رئیس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسین بهزادی

سمت: رئیس روابط عمومی

 

   

  نام و نام خانوادگی: مهندس محمدصادق مهتابی

  سمت: رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

نام و نام خانوادگی: اله مراد کشاورز

سمت: رئیس امور حقوقی و پیمانها

 

   

  نام و نام خانوادگی: مهندس محمد دلداردیل 

  سمت: رئیس حراست

 

نام و نام خانوادگی: مهندس هادی عمیدزاده

سمت: رئیس امور بازرسی فنی

 

   

  نام و نام خانوادگی: امیر خادمی

  سمت: رئیس امور تدارکات و عملیات کالا

 

نام و نام خانوادگی: قاسم بهرامی کیا

سمت: رئیس پژوهش و فناوری

 

   

  نام و نام خانوادگی: حسین توسلی کفرانی

  سمت: مسؤول مهندسی سیستمها و بهره وری