صفحه اصلی > مناقصه و مزایده > مناقصات تامین کالا ردیف

شماره فراخوان

عنوان فراخوان

شرح

آخرین مهلت ارسال اسناد

دریافت اسناد

1 9900016 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران BODY KV 1399/06/25 دانلود
2 9940004 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران FILTER ELEMENT 1399/06/26 دانلود
3 3006899025 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران PNEUMATIC SINGLE ACT ACTUATOR 1399/06/25 دانلود
4 3031899027 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران Trailer MonitorWith Foam Tank 1399/06/25 دانلود
5 9740015 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT “ABB” 1399/04/29 دانلود
6 3031899015 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خريد لباس و دستكش عملياتي آتش نشاني 1399/04/29 دانلود
7 9800112 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران كربن مولکولارسيو 1399/03/31 دانلود
8 9640024 تجدید فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران قطعات یدكي كمپرسور(DRESSER RAND )  1399/03/31 دانلود
9 3006897016 فراخوان عمومي تجدید ارزیابي كيفي مناقصه گران شيرآلات كنترلي سایز 6 و 12 اینچ (ساخت داخل) 1399/03/31 دانلود
10 3006898027 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران GLOBE/CHECK/PSV VALVE & STRAINER (توليد داخل) 1399/03/31 دانلود
11 3019897085 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کولر گازی اسپیلت 1399/03/10 دانلود
12 3011895002 آگهي تجدید فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران BALL VALVE “COOPER CAMERON“ 1399/01/03 دانلود
13 9740012 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران SPARE PART PRESS REGULATOR & TRANSMITTER "FISHER" 1398/12/7 دانلود
14 9740033 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT GEC "ALSTOM" 1398/12/7 دانلود
15 3034898047 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید، نصب و راه اندازی پروژکتورهای LED 150W درایو مستقل و متعلقات 1398/11/29 دانلود
16 9740062 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران SPARE RART QUICK EXHAUST & SOLENOID VALVE " VERSA,ASCO 1398/11/28 دانلود
17 9640061 تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS 400 AC "CHLORIDE" 1397/11/28 دانلود
18 3006897016 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران شیرآلات کنترلی 6 و 12 اینچ - ساخت داخل 1398/11/28 دانلود
19 9840032 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران فیلتر المنت ساخت داخل FILTER ELEMENT 1398/11/26 دانلود
20 9640020 تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F FOR GAS COMPRESSOR SUMY 1398/11/10 دانلود
21 3002898041 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید دستگاه ویسکومتر و اندازه گیری نقطه اشتعال و متعلقات 1398/09/25 دانلود
22 3006896034 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران کابل حرارتی ضد انفجار 1398/08/02 دانلود
23 9740041 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران سیلیکاژل 1398/08/02 دانلود
24 3011895002 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران BALL VALVE COOPER CAMERON 1398/06/31 دانلود
25 9640010 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران INSTRUMENT & CONTROL SYS . DIESEL "CUMMINS" 1398/06/30 دانلود
26 9740015 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT "ABB"  1398/06/27 دانلود
27 9640068 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS BATHERY CHARGER "AEG" & "SAFE" 1398/06/13 دانلود
28 9840026 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران فوم آتش نشانی AFFF 1398/06/28 دانلود
29 9740040 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT TRANSFER OIL - روغن حرارتی ترمینول 66 ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دانلود
30 9740012 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران  SPARE PART PRESS.REGULATOR "FISHER" 
1398/03/23 دانلود
31 9640062 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F QUICK EXHAUST VALVE ,SOLENOID VALVE "VERSA,ASCO" 1398/03/23 دانلود
32 3025898011 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران تجهیزات شبکه
1398/03/25 دانلود
33 9640068 تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS BATHERY CHARGER AEG & SAFT 1398/02/31 دانلود