صفحه اصلی > نظام مشارکت > شورای همیاری 

اعضاء شورای همياری و مشاركت پالايشگاه گاز پارسيان

نام و نام خانوادگی: مهندس فرشید ابدالی دهدزی

سمت: مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان

 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس کیانوش پاک ضمیر

سمت: رئیس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و دبیر اجرایی نظام مشارکت

 

 

 نام و نام خانوادگی: عبدالامیر مجلی ثامری

سمت: ذیحساب و سرپرست مدیریت مالی شرکت پالایش گاز پارسیان

 
 

نام و نام خانوادگی: مهندس حسین اسماعیلی

سمت: رئیس بهره برداری شرکت پالایش گاز پارسیان 

   
 

نام و نام خانوادگی: مهندس غلام درخشنده

سمت: رییس تعمیرات شرکت پالایش گاز پارسیان

   
 

نام و نام خانوادگی: مهندس فرهاد حسن زاده

سمت: رییس واحد آب، برق و تصفیه پساب شرکت پالایش گاز پارسیان

   
 

نام و نام خانوادگی:  مهندس محمدرضا سرنوبه

سمت: رییس تعمیرات مکانیک شرکت پالایش گاز پارسیان

   
 

نام و نام خانوادگی: مهندس جهانشیر سهراب تاش

سمت: رییس تعمیرات ابزار دقیق شرکت پالایش گاز پارسیان

   
 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمدجعفر صادق زاده

سمت: رییس مهندسی فرآیند شرکت پالایش گاز پارسیان 

   
 

نام و نام خانوادگی: مهندس جواد گلشن

سمت: رییس مهندسی عمومی شرکت پالایش گاز پارسیان

   
 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد کوثری

سمت: مهندس ارشد مکانیک مدیریت مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز پارسیان