صفحه اصلی > نظام مشارکت > خبرنامه نظام مشارکت 
نظام مشارکت شرکت پالایش گاز پارسیان
خبرنامه نظام مشارکت

دبیرخانه نظام مشارکت شرکت پالایش گاز پارسیان هر ماهه اقدام به تهیه خبرنامه و ارائه گزارش می نماید. شما می توانید فایل آخرین خبرنامه ها را از طریق لینک های زیر دریافت کنید.