صفحه اصلی > مناقصه و مزایده > کمیته خودکفایی > درباره کمیته خودکفایی 

 

اهداف خودکفایی

·         ايجاد شرايط رقابتي يكسان بين سازندگان معتبر داخلي و جلوگيری از انحصار گرايي

·         برنامه ريزی صحيح و مدون جهت نيل به خودكفايي با اولويت قطعات يدكي استراتژيك و پر مصرف

·         سرعت بالای تامين قطعات يدكي و كاهش چشمگير هزينه های تامين از سازندگان داخلي

 

راهبرد کمیته خودکفائی

·         مشتری‌مداری

·         اصل رقابت پذیری

·         نوآوری

·         سرعت

·         دقت

·         کیفیت در ارائه خدمات

·         گسترش دامنه فعالیت بومی سازی

 

سیاست های کمیته خودکفائی

·         تدوين دانش فني و تهيه شناسنامه فني ساخت قطعات يدكي

·         يكسان سازي اقلام عمومي اعم از اتصالات ، گسكت ها و ...

·         بازديد از توانمنديهاي شركتهاي سازنده قطعات يدكي و توليد كننده و دعوت از آنها جهت معرفي محصولات

·         ساخت کامل  تجهیز بجای قطعه یدکی

·         معرفی  جایگزین داخلی جهت شیرهای اطمینان / پمپها / شیرهای دستی و بهينه سازي

·         اصلاح MAPF هاي موجودي انبار بمنظور حذف اقلام غير ضرور و بروز رساني و همكاري جهت تغيير كد

·         ايجاد شرايط رقابتي يكسان بين سازندگان معتبر داخلي و جلوگیری از انحصار گرایی

 

·         برنامه ريزي صحيح و مدون جهت نيل به خودكفايي با اولويت قطعات يدكي استراتژيك

 

راهبرد کمیته خودکفائی

·         مشتری‌مداری

·         اصل رقابت پذیری

·         نوآوری

·         سرعت

·         دقت

·         کیفیت در ارائه خدمات

·         گسترش دامنه فعالیت بومی سازی

 

سیاست های کمیته خودکفائی

·         تدوين دانش فني و تهيه شناسنامه فني ساخت قطعات يدكي

·         يكسان سازي اقلام عمومي اعم از اتصالات ، گسكت ها و ...

·         بازديد از توانمنديهاي شركتهاي سازنده قطعات يدكي و توليد كننده و دعوت از آنها جهت معرفي محصولات

·         ساخت کامل  تجهیز بجای قطعه یدکی

·         معرفی  جایگزین داخلی جهت شیرهای اطمینان / پمپها / شیرهای دستی و بهينه سازي

·         اصلاح MAPF هاي موجودي انبار بمنظور حذف اقلام غير ضرور و بروز رساني و همكاري جهت تغيير كد

 

·         ايجاد شرايط رقابتي يكسان بين سازندگان معتبر داخلي و جلوگیری از انحصار گرایی