صفحه اصلی > مناقصه و مزایده > کمیته خودکفایی > اعضاء کمیته خودکفایی 

 

اعضای شورای خودکفایی 

   نام و نام خانوادگی: مهندس فرشید ابدالی دهدزی

  سمت: مدیرعامل

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس احمد باهوش

 سمت: مدیر مهندسی و توسعه

 

   

  نام و نام خانوادگی: بهادر چنگیزی

  سمت: مدیر منابع انسانی

 

نام و نام خانوادگی: عبدالامیر مجلی ثامری

سمت: ذیحساب و مدیر امور مالی

 

   

  نام و نام خانوادگی: مهندس اسماعیلی

  سمت: رئیس بهره برداری

 

 نام و نام خانوادگی:  مهندس غلام درخشنده

 سمت:رئیس تعمیرات

 

   

  نام و نام خانوادگی: محمد صادق مهتابی

  سمت: رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

نام و نام خانوادگی: امیر خادمی

سمت: رئیس امور تدارکات و عملیات کالا

 

   

  نام و نام خانوادگی: حسین سیاری

  سمت: رئیس امور پیمانها

 

نام و نام خانوادگی: مهندس جواد گلشن

سمت: رئیس مهندسی عمومی

 

   

  نام و نام خانوادگی: میرسجاد سیدحسینی

  سمت: کارشناس بودجه

 

نام و نام خانوادگی: قاسم بهرامی کیا

سمت: رئیس پژوهش و فناوری

 

   

  نام و نام خانوادگی: هومان کشاورزی

  سمت: دبیر و عضو کمیته خودکفایی

 


 

    

کمیته های تخصصی خودکفایی  نام و نام خانوادگی: محمد رضا سرنوبه

  سمت: رئیس کمیته تخصصی مکانیک

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس نورالدین خدادادی

 سمت: رئیس کمیته تخصصی برق

 

   

  نام و نام خانوادگی: جهانشیر سهرابتاش

  سمت: رئیس کمیته تخصصی ابزاردقیق

 

نام و نام خانوادگی: محمدجعفر صادق زاده

سمت: رئیس کمیته تخصصی شیمیایی