صفحه اصلی > مناقصه و مزایده > مناقصات امور پیمان ها 


آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي شماره 98/08
خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز
 ٠٩:٣١ - پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي شماره 98/07
خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان(اماکن صنعتی و غیر صنعتی)
 ١٠:٠٣ - دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
تجدید آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي
تجدید آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي 96/07
 ١٢:١٦ - سه شنبه ١٨ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 98/06
 ١٢:٠١ - سه شنبه ١٨ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 98/05
 ١٠:٢٠ - سه شنبه ٧ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9804
 ١٠:٠٩ - سه شنبه ٧ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>