صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیات مدیره 
معرفی شرکت پالایش گاز پارسیان
هیات مدیره شرکت

نام و نام خانوادگی: مهندس سیروس امیری

سمت:  معاون مطالعات مهندسی و اقتصادی طرح ها در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران و رییس هیأت مدیره

 

نام و نام خانوادگی: مهندس علمدار بابایی

سمت: مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان و نایب رییس هیأت مدیره

 

 

 نام و نام خانوادگی: عبدالامیر مجلی ثامری

سمت: ذیحساب و مدیر مالی شرکت پالایش گاز پارسیان و عضو اصلی هیأت مدیره

 

نام و نام خانوادگی: مهندس حسین اسماعیلی

سمت: رئیس بهره برداری شرکت پالایش گاز پارسیان و عضو اصلی هیأت مدیره

   
 

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد باهوش

سمت: مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز پارسیان و عضو اصلی هیأت مدیره

   
 

نام و نام خانوادگی: مهندس سید مهدی شفیعی مطهر

سمت: مدیر مهندسی و توسعه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و عضو علی البدل هیأت مدیره

 

 

نام و نام خانوادگی: مهندس حسین جزایری

سمت:  عضو علی البدل هیأت مدیره

   

نام و نام خانوادگی: یوسف احمدزاده 

سمت: دبیر هیأت مدیره