صفحه اصلی > معرفی شرکت > معرفی مدیران 

مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان

  نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سیفی

  سمت: مدیر عملیات

خلاصه شرح وظایف...

 

 نام و نام خانوادگی: مهندس احمد باهوش

 سمت: مدیر مهندسی و توسعه

خلاصه شرح وظایف...

 

   

  نام و نام خانوادگی: بهادر چنگیزی

  سمت: مدیر منابع انسانی

خلاصه شرح وظایف...

 

نام و نام خانوادگی: عبدالامیر مجلی ثامری

سمت: ذیحساب و مدیر امور مالی

خلاصه شرح وظایف...

 

   

  نام و نام خانوادگی: مهندس کیانوش پاک ضمیر

  سمت: رئیس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

خلاصه شرح وظایف...

 

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدباقر یوسف زاده

سمت: رئیس روابط عمومی

خلاصه شرح وظایف...

 

   

  نام و نام خانوادگی: مهندس محمد دلداردیل

  سمت: رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

خلاصه شرح وظایف...

 

نام و نام خانوادگی: اله مراد کشاورز

سمت: رئیس امور حقوقی و پیمانها

خلاصه شرح وظایف...

 

   

  نام و نام خانوادگی: محسن پناهبر 

  سمت: رئیس حراست

خلاصه شرح وظایف...

 

نام و نام خانوادگی: مهندس هادی عمیدزاده

سمت: رئیس امور بازرسی فنی

خلاصه شرح وظایف...

 

   

  نام و نام خانوادگی: امیر خادمی

  سمت: رئیس امور تدارکات و عملیات کالا

خلاصه شرح وظایف...

 

نام و نام خانوادگی: قاسم بهرامی کیا

سمت: رئیس پژوهش و فناوری

خلاصه شرح وظایف...

 

   

  نام و نام خانوادگی: حسین توسلی کفرانی

  سمت: مسؤول مهندسی سیستمها و بهره وری

خلاصه شرح وظایف...