صفحه اصلی > مناقصه و مزایده > مناقصات تامین کالا شماره فراخوان

عنوان فراخوان

شرح

آخرین مهلت ارسال اسناد

دریافت اسناد

2000092416000052 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید ممبران RO 1400/08/04 دانلود
2000092416000050 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام اصلاحات دودکش توربو کمپرسور تقویت فشار 1400/08/01 دانلود
2000092416000047 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی  خرید قطعات یدکی دستگاه UT SonaTest و ارتقاء نرم افزاری  1400/07/24 دانلود
2000092416000046 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید مولکولارسیو 1400/07/20 دانلود
2000092416000044 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی GLOBE , CHECK ,PSV VALVE & STRAINER  (تولید داخل ) 1400/07/12 دانلود
2000092416000043 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازیSOFT STARTER  1400/07/12 دانلود
2000092416000042 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی اجرای شبکه Passive زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات 1400/07/03 دانلود
2000092416000041 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ORBIT VALVE 1400/06/18 دانلود
2000092416000040 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی FILTER ELEMENT 1400/06/18 دانلود
2000092416000033 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام اصلاحات دودکش توربوکمپرسور تقویت فشار به صورت تامین کالا و اجرا 1400/04/24 دانلود
2000092416000032 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید سرامیک بال تولید داخل 1400/04/23 دانلود
2000092416000030 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید چسب بلزونا 1400/04/19 دانلود
2000092416000027 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی SPARE PART " FISHER "     1400/04/20 دانلود
2000092416000026 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی P/F UPS “CHLORIDE” 1400/04/20 دانلود
2000092416000025 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی QUICK EXHAUST VALVE VERSA ,SOLENOID VALVE ASCO,… 1400/04/20 دانلود
2000092416000023 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیات ساختمان( اماکن صنعتی و غیر صنعتی) 1400/04/12 دانلود
2000092416000014 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید میز اداری و تحریر و ... 1400/03/04 دانلود
2000092416000013 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی Global Valve & Strainer 1400/03/04 دانلود
2000092416000012 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی قطعات یدکی شیرآلات صنعتی P/F ORBIT VALVE 1400/03/04 دانلود
2000092416000011 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی سرامیک بال ساخت داخل 1400/03/04 دانلود
2000092416000010 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی فیلتر المنت Filter element 1400/03/22 دانلود
2000092416000009 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ایجاد تاسیسات آب زدایی از میعانلت دریافتی پارسیان 2 1400/03/22 دانلود
2000092416000001 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی سیلیکاژل  SILICAGEL TYPE WS & H 1400/03/22 دانلود
2000092416000017 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 1400/03/22 دانلود
2000092416000003 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید تجهیزات کامپیوتری 1400/02/11 دانلود
2000092416000002 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران کولر گازی دو تکه (اسپیلت ) 1400/02/11 دانلود
2099092416000056 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران SOFT STARTER 1400/02/16 دانلود
2099092416000053 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران BONNET GASKET GRAPHITED , SPIRAL 1400/01/08 دانلود
2099092416000050 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید متانول تولید داخل 1399/12/25 دانلود
2099092416000049 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران Trailer Monitor With Foam Tank 1399/12/18 دانلود
2099092416000048 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران BODY KV 1399/12/18 دانلود
2099092416000047 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران  SPARE PART P.REGULATOR & TRANSMITTER "FISHER" 1399/12/18 دانلود
2099092416000046 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران هوز آتش نشانی  HOSE FIRE FIGHTING   1399/12/18 دانلود
2099092416000045 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خريد و نصب پروژکتورهای LED و متعلقات 1399/12/18 دانلود
2029092416000044 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ساخت orbit valve 1399/12/4 دانلود
2099092416000036 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران فوم آتش نشانی 1399/11/18 دانلود
2099092416000022 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران Trailer Monitor With Foam Tank 1399/09/15 دانلود
2099092416000024 گهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران خرید آهن آلات 1399/09/15 دانلود
2099092416000025 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران PNEUMATIC SINGLE ACT ACTUATOR 1399/09/15 دانلود
2099092416000026 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران BODY KV  1399/09/15 دانلود
2099092416000027 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران FILTER ELEMENT 1399/09/15 دانلود
9900016 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران BODY KV 1399/06/25 دانلود
9940004 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران FILTER ELEMENT 1399/06/26 دانلود
3006899025 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران PNEUMATIC SINGLE ACT ACTUATOR 1399/06/25 دانلود
3031899027 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران Trailer MonitorWith Foam Tank 1399/06/25 دانلود
9740015 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT “ABB” 1399/04/29 دانلود
3031899015 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خريد لباس و دستكش عملياتي آتش نشاني 1399/04/29 دانلود
9800112 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران كربن مولکولارسيو 1399/03/31 دانلود
9640024 تجدید فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران قطعات یدكي كمپرسور(DRESSER RAND )  1399/03/31 دانلود
3006897016 فراخوان عمومي تجدید ارزیابي كيفي مناقصه گران شيرآلات كنترلي سایز 6 و 12 اینچ (ساخت داخل) 1399/03/31 دانلود
3006898027 آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران GLOBE/CHECK/PSV VALVE & STRAINER (توليد داخل) 1399/03/31 دانلود
3019897085 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کولر گازی اسپیلت 1399/03/10 دانلود
3011895002 آگهي تجدید فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران BALL VALVE “COOPER CAMERON“ 1399/01/03 دانلود
9740012 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران SPARE PART PRESS REGULATOR & TRANSMITTER "FISHER" 1398/12/7 دانلود
9740033 تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT GEC "ALSTOM" 1398/12/7 دانلود
3034898047 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید، نصب و راه اندازی پروژکتورهای LED 150W درایو مستقل و متعلقات 1398/11/29 دانلود
9740062 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران SPARE RART QUICK EXHAUST & SOLENOID VALVE " VERSA,ASCO 1398/11/28 دانلود
9640061 تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS 400 AC "CHLORIDE" 1397/11/28 دانلود
3006897016 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران شیرآلات کنترلی 6 و 12 اینچ - ساخت داخل 1398/11/28 دانلود
9840032 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران فیلتر المنت ساخت داخل FILTER ELEMENT 1398/11/26 دانلود
9640020 تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F FOR GAS COMPRESSOR SUMY 1398/11/10 دانلود
3002898041 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید دستگاه ویسکومتر و اندازه گیری نقطه اشتعال و متعلقات 1398/09/25 دانلود
3006896034 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران کابل حرارتی ضد انفجار 1398/08/02 دانلود
9740041 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران سیلیکاژل 1398/08/02 دانلود
3011895002 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران BALL VALVE COOPER CAMERON 1398/06/31 دانلود
9640010 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران INSTRUMENT & CONTROL SYS . DIESEL "CUMMINS" 1398/06/30 دانلود
9740015 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F ELECTRICAL EQUIPMENT "ABB"  1398/06/27 دانلود
9640068 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS BATHERY CHARGER "AEG" & "SAFE" 1398/06/13 دانلود
9840026 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران فوم آتش نشانی AFFF 1398/06/28 دانلود
9740040 آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT TRANSFER OIL - روغن حرارتی ترمینول 66 ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دانلود
9740012 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران  SPARE PART PRESS.REGULATOR "FISHER" 
1398/03/23 دانلود
9640062 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F QUICK EXHAUST VALVE ,SOLENOID VALVE "VERSA,ASCO" 1398/03/23 دانلود
3025898011 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران تجهیزات شبکه
1398/03/25 دانلود
9640068 تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران P/F UPS BATHERY CHARGER AEG & SAFT 1398/02/31 دانلود