صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > معرفی اهداف و خط مشی 

اهداف و خط مشی امور پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز پارسیانامور پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز پارسیان یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیر عامل  این شرکت می باشد که فعالیتهای پژوهشی پالایشگاه را سرپرستی و هدایت می نماید .

 


اهداف وخط مشی ها :

پروژههای تحقیقاتی با هدف توسعه و ارتقای  فعالیتهای پژوهشی و  با محوریت  رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی در زمینه های فنی ، اقتصادی ، افزایش بهره وری، بهینه سازی مصرف انرژی ،‌ایمنی ، حفاظت صنعتی ، زیست محیطی و مشارکت فعال منابع انسانی در فعایتهای شرکت به منظور به روز نمودن این فعالیتها در تعامل با پیشرفت علوم و فناوری در عرصه جهانی و کاهش وابستگی به خارج از کشور انجام می شود.


 

 محورهای پژوهشی
  • رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی

  • بروز  رسانی  سیستمها و فرایند های انجام کار  در جهت کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری

  • کاهش ضایعات و کاهش مصرف انرژی

  • خود کفایی کالا

  • استفاده بهینه از دانش ومهارت منابع انسانی متخصص 

  • خلاقیت ونوآوری در جهت پیشبرد  اهداف شرکت