صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > دستورالعمل های پژوهشی 
امور پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز پارسیان
دستورالعملهای پژوهشی

حمایت از مقالات

ردیف 

عنوان فایل

دریافت 

1

روند حمایت مالی از مقالات

دانلود

2

  فرم اخذ مجوز جهت ارسال مقاله

دانلود

3

فرم اعلام انتشار مقاله

دانلود


حمایت از پایان نامه ها

ردیف 

عنوان آیین نامه / فرم

دریافت 

1

آيين نامه و روند اجرايي حمايت از پايان نامه ها

دانلود

2

اعلام شماره شبا

دانلود

3

خلاصه دستورالعمل

دانلود

4

روند حمايت مالي از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي

دانلود

5

روند تسويه حساب مالي- حمايت از پايان نامه

دانلود

6

فرم درخواست حمايت از پايان نامه هاي علوم انساني

دانلود

7

فرم درخواست حمايت از پايان نامه هاي فني

دانلود

8

فرمهاي پرداخت-گزارش عملکرد وارائه مقاله

دانلود

9

نامه اعلام تاريخ دفاع

دانلود

10

نامه معرفي از دانشگاه

دانلود


پروژه های پژوهشی

ردیف 

عنوان آیین نامه / فرم

دریافت 

1

فرم خام -RFP

دانلود

2

فرم خام- پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي-پيشنهاد فني

دانلود

3

فرم خام- پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي-پيشنهاد مالي

دانلود

4

فرم خام- نياز سنجي پروژه

دانلود

5

قرارداد نوع اول

دانلود

6

قرارداد نوع دوم

دانلود


پروژه های اینترشیپ

ردیف 

عنوان فایل

دریافت 

1

آئين نامه اجرايي اينترنشيپ _Internship_ در شرکت ملي گاز ايران

دانلود

2

فرم پيشنهاد پروژه ي اينترنشيپ

دانلود

3

قرارداد اينترنشيپ

دانلود