صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > فعالیتهای پژوهشی 
امور پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز پارسیان
فعالیتهای پژوهشی

 

پایان نامه های جدید

ردیف عنوان  وضعیت
۱ بررسی اثرات متقابل واحدهای ژول تامسون و تثبیت میعانات هیدروکربوری و ایستگاه تقویت فشار پالایشگاه گاز پارسیان درحال عقد قرارداد
۲ بررسی تجربی تعیین تراوایی بخار آب و هیدروکربنهای سنگین تر از متان به منظور جداسازی در غشای پلی اتر بلاک آمید تصویب نشد
۳ بررسی تجربی استفاده از غشای بستر آمیخته به منظور جداسازی همزمان دی اکسید کربن و بخار آب از گاز طبیعی درحال عقد قرارداد
۴ شبیه‌سازی تریم کولرو اسکرابر واحد‌های نم زدایی پالایشگاه گاز پارسیان و ارائه نتایج اثربخشی با توجه به فصول سرد و گرم سال  درحال عقد قرارداد
۵ ارزیابی قابلیت اطمینان انسان و خطاهای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل شرکت پالایش گاز پارسیان با استفاده از تکنیک رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی در سال 1394 درحال عقد قرارداد
۶ بهبود و افزایش بهره وری مصرف انرژی و کیفیت تولید گاز طبیعی بوسیله مدل های شبکه های عصبی (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان) درحال عقد قرارداد
۷ بررسی عملکرد و راندمان جداسازی  جدا کننده دما پایین واحد تنظیم نقطه شبنم هیدروکربوری  پالایشگاه گازپارسیان با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی. درحال عقد قرارداد
۸ طراحی سیستم تشخیص تصویری قطعات معیوب خط تولید به کمک منطق فازی درحال عقد قرارداد
۹ تاثیر عوامل سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در پالایشگاه گاز پارسیان درحال عقد قرارداد
۱۰ طراحی سیستم هوشمند تشخیص ناهنجاری در شبکه های کامپیوتری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی  (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان
تصویب نشد
۱۱ ارائه مدلی هوشمند برای اندازه گیری امنیت اطلاعات در سازمانها با استفاده از منطق فازی
(مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)
درحال عقد قرارداد
۱۲ ارزیابی عملکرد وبهره وری شرکت پالایش گاز پارسیان مبتنی بر ارزش افزوده درحال عقد قرارداد
۱۳ بررسی و شبیه سازی شرایط فرآیندی بسترهای نم زدایی واحد 104 پالایشگاه گاز پارسیان جهت دستیابی به نقطه شبنم (آب-هیدروکربوری) درحال عقد قرارداد
۱۴ بررسی و مطالعه برج های نم زدایی واحد 104 پالایشگاه پارسیان و تنظیم نقطه شبنم هیدروکربوری جهت حصول به اهداف طراحی--- درحال عقد قرارداد
۱۵ طراحی سنسور نرم افزاری جهت اندازه گیری RVP  میعانات واحد تثبیت مایعات گازی پالایشگاه گاز پارسیان درحال عقد قرارداد
۱۶ شبیه سازی و بررسی علل خوردگی سایشی در کولر هوایی گاز احیا واحد 500 شرکت پالایش گاز پارسیان درحال عقد قرارداد
۱۷ مطالعه پارامتری مبدل حرارتی لوله مارپیچ  به کمک شبیه سازی CFD درحال عقد قرارداد
۱۸ شبیه سازی و بررسی پدیده ی واتر همرینگ در لاینهای خروجی پمپ های آتش نشانی شرکت پالایش گاز پارسیان( پارسیان 1 ) و راههای کنترل و حذف آن. درحال عقد قرارداد
۱۹ بررسی را بطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی « مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان  درحال عقد قرارداد
۲۰ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی((مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)) درحال عقد قرارداد
۲۱ تعیین تأثیر  پیش آیندهای  رفتارکارآفرینانه‌‌‌‌‌ی شرکتی بر ایجاد رفتارکارآفرینانه  (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز پارسیان) درحال عقد قرارداد