آدرس و اطلاعات پستی شرکت پالایش گاز پارسیان

 
آدرس: استان فارس - شهرستان مهر
کد پستی: 39611-74451
صندوق پستی:  115-74451
 شماره تلفن: 6-52724134-071