صفحه اصلی > طرح تکریم ارباب رجوع 

طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت پالایش گاز پارسیان

 


قوانین و مقررات:

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري:

كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است. بانك ها، شهرداري ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.
شوراي عالي اداري در نودمين جلسه مورخ 25/1/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور تكريم و جلب رضايت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملكرد واحدهاي اجرايي كشور تصويب نمود، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند، از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير شهرداري ها، بانك ها و شركت هاي بيمه، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسالمي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند...

برای آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات تکریم ارباب رجوع می توانید از این لینک استفاده نمایید.

 

آداب برخورد با ارباب رجوع رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی

 علت وجودي هر سازمان و دستگاهي به ارائه خدماتي است که به افراد مختلف ارائه مي دهد. ما از اين افراد در سازمان به عنوان ارباب رجوع ياد مي کنيم.  برخورد با او از هر گروه و صنفي که باشد و با هر روحيه اي اعم از ناراحت، عصباني،خوشحال و ... زماني که وارد دفتر کارمان مي شود تابع شرايط خاصي   است که تحت عنوان”آداب برخورد با ارباب رجوع“به تشريح آن مي پردازيم... ادامه مطلب