صفحه اصلی > معرفی شرکت > ایمنی، بهداشت و محیط زیست > اهداف کلان سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

 

جدول  اهداف  كلان سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست - HSE MS  


اهـــداف سيستم مديريت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

1- تلاش در جهت كاهش و كنترل خطرات ناشي از كار و ايجاد محيطي ايمن و سالم براي كاركنان و ديگر ذينفعان منطبق با الزامات قانوني و استانداردها.

2- اهتمام به توسعه پايدار از طريق افزايش بهره‌وري، جلب مشاركت حداكثري كاركنان و برقراری نظام ارتباطی باز و سازنده درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین سهولت دسترسی به مباحث و مضامین HSE

3- ايجاد وفاداري، توانمندسازي و رضايتمندي سازماني از طريق  تامين منابع ، تكريم سرمايه انساني، برگزاري دوره‌هاي آموزشي اثر بخش، توجه به نيازها و انتظارات و شايسته سالاري

4- تلاش در جهت پيشگيري از آلودگي زيست محيطي، اصلاح الگوي مصرف، توجه به مسؤوليت‌هاي اجتماعي و كنترل جنبه‌هاي محيط زيست دركليه مراحل كار با رعايت الزامات قانوني و استانداردها.

5- تلاش در جهت شناسايي نقاط آسيب پذير و آسيب رسان  شركت  در راستاي  انجام اقدامات پيشگيرانه  و دستيابي به محيطي امن و كاهش اقدامات اصلاحي .