صفحه اصلی > معرفی شرکت > ایمنی، بهداشت و محیط زیست > آشنایی با HSE پارسیان 
معرفی HSE شرکت پالایش گاز پارسیان


واحد 
HSE، از بخش های  بهداشت ، ایمنی ،  محیط زیست ، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران تشکیل شده است.

امور بهداشت (Health)، ایمنی (Safety)، محیط زیست (Environment) و پدافند غیر عامل، با هدف کاهش آثار نامطلوب بر محیط  زیست، ارتقای سطح ایمنی کارکنان، تجهیزات و تأسیسات، کاهش حوادث و آسیب‌های ناشی از کار از طریق حذف شرایط ناایمن و  اصلاح رفتارهای ناایمن، در پالایشگاه گاز پارسیان استقرار یافته است.

محدوده کاری سازمان HSE  نظارت عالی بر حفظ و نگهداری و بهره برداری بهینه از دارایی ها، تامین سلامت کارکنان از طریق هدف گذاری اولیه منابع و تجهیزات در دسترس بر روی ریسک ها و خطرات موجود و اجرایی کردن ترکیبی از روش های مداخله جویانه و ترغیب کننده مانند بازرسی و نظارت، ارتباط مستمر، ارائه پیشنهادات و حمایت ها و نیز اعمال فشار و الزامات قانونی در مواقع ضروری، رعایت دقیق اصول، مقررات، روش های اجرایی، دستور العمل ها، ضوابط و استانداردهای ایمنی، هم چنین محافظت از محیط زیست از وظایف مهم واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) می باشد.پیشگیری از بروز صدمات و وقایع بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در جهت توسعه پایدار و افزایش   بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارکنان، پیمانکاران و دیگر افراد متاثر از فعالیت های جاری در شرکت مستلزم وجود یک سیستم و ساختار جامع مدیریتی HSE می باشد. سازمان HSE همچنین وظیفه تنظیم قوانین ایمنی و سلامت جدید و یا تجدید نظر در قوانین موجود و سرپرستی تحقیقات و ارتقای آموزش های مرتبط با ایمنی را بر عهده دارد.

 

 
  hse logo

 

 

 

 

اهم فعالیت های واحد بهداشت، ایمنی ،  محیط زیست، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران  به شرح زیر است:

 

تعدادي از مهم ترين وظايف واحد HSE به شرح ذیل اشاره شده است.

– ایجاد و توسعه نگرش نظام مند به تمامی فعالیتها از منظر HSE

– حضور فعال در بخش طراحی- مهندسی، ساخت و راه اندازی تاسیسات با هدف لحاظ نمودن الزامات HSE و بهره برداری ایمن و پایدار

– بازنگری و تقویت الزامات HSE پیمان ها و قراردادها و پیگیری اجرایی شدن الزامات مذکور

– ایمنسازی تاسیسات و اماکن و ابنیه و انبارها، صدور پروانههای کار سرد و گرم و ارائه آموزش هایایمنی و آتشنشانی در مناطق و ستاد.

 -تأمین بموقع انواع سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با سیستم ایمنی و آتش نشانی

 -نظارت بر فرآیند خرید تجهیزات و کالاها با لحاظ نمودن معیارهای HSE، بررسی مجموعه مقررات HSE پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات و تعیین ضوابط HSE در قراردادهای منعقده.

 –برگزاری مانورهای مختلف به منظور توانمندسازی در مقابله با بحران ها و شرایط اضطراری

– کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت پیمانکاران در تمامی پروژه ها و ممیزی و پایش دوره ای وضعیت شاخص های HSE

– برگزاري جلسات مميزي عملكرد HSE پيمانكاران

- نظارت بر نفرات ویژه تعمیرات اساسی پالایشگاه

- برگزاری جلسات ارتقاء عملکرد پیمانکاران

– ارتقاء دانش و فرهنگ HSE از طریق برگزاری دوره های آموزشی نظام مند و مشارکت فعال تمامی کارکنان

– حفظ و ارتقاء سلامت شغلی کارکنان از طریق شناسایی خطرات و تهدیدات و کنترل آنها

– انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای تمامی طرح های توسعه ای بر اساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست

-نظارت بر روند رعایت الزامات ایمنی در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی در طرح های تحت پوشش

-ارتقاء سیستم های ایمنی و سامانه های اطفاء حریق تاسیسات

– انجام پایش های دوره ای آلاینده های محیط زیستی براساس استانداردهای سازمان محیط زیست در راستای حفاظت از محیط زیست

– مدیریت دانش، انتقال تجربیات و درس آموخته های طرح های شرکت متن به منظور ارتقاء عملکرد HSE و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه

– بازدید مستمر، بررسی منظم وضعیت نصب و راه اندازی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و آزمایش عملکرد آنها به منظور حصول اطمینان از آماده به کار بودن

– مدیریت ریسک در کلیه فعالیت ها  به منظور کنترل خطرات، کاهش حوادث و صیانت از محیط زیست

– پیاده سازی الزامات HSE ویژه راه اندازی واحدهای فرآیندی با رویکرد پیشگیری از بروز حوادث فرآیندی
– تهیه و تدوین مستندات (روش های اجرایی، ‌دستورالعمل ها) HSE تدوین، یکسان سازی، به روزآوری و تصویب مقررات، آیین نامه ها، روشهای اجرایی و دستورالعملهای HSE با استفاده از استانداردهای ملّی و بین المللی و معیارهای علمی داخلی و خارجی و نظارت و پایش بر اجرایی شدن این مستندات

– انجام پایش های دوره ای در اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار و طراحی کنترلهای فنی-مهندسی و مدیریتی-اجرایی در مسائل بهداشت حرفه ای کارکنان

– برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر انجام منظم معاینات دوره ای کارکنان و برنامه ریزی در راستای انجام اقدامات اصلاحی لازم براساس نتایج حاصل از معاینات دوره ای

– – نظارت بر فعالیتهای مرتبط با سلامت و بهداشت پیمانکاران در زمینه مسائل بهداشتی از قبیل شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار، بهسازی محیط کار و کمپ های اسکان، معاینات دوره ای کارکنان، امکانات درمانی، تجهیزات حفاظت فردی و …

– بازدیدهای دوره ای از پروژه های در حال ساخت، کمپ های اسکان کارکنان و پیگیری در جهت رفع مشکلات و ارتقاء وضعیت سلامت و بهداشت کارکنان

– زمینه سازی برای گسترش فرهنگ HSE در شرکت از طریق پیشنهاد تهیه و تدوین اطلاعات HSE به شکل مسابقات، پوستر، پیام ها، کتاب، مقاله، اخبار، کارگاه آموزشی، سمینار، سخنرانی، پمفلت، بروشور و

– نیازسنجی آموزشی HSE کارکنان شرکت در زمینه آموزشهای HSE و هماهنگی با واحد آموزش شرکت برای برگزاری دوره ها

– بررسی حوادث با تشکیل تیم های تحقیق و بررسی حوادث و برگزاری جلسات با پیمانکاران به منظور تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حادثه و تهیه درس آموخته های حوادث و تعیین و پیگیری اجرای اقدامات اصلاحی به منظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه

– ایجاد و توسعه فضای سبز صنعتی مطابق با مجوزهای محیط زیستی صادر شده برای طرح های توسعه ای شرکت پالایش گاز پارسیان

 
بازگشت